Новини

EVN България Топлофикация започва изграждането на нови топлопроводи в Пловдив на стойност 250 000 лв.

EVN България Топлофикация стартира поредните проекти за разширение на топлопреносната мрежа в Пловдив. При изпълнението на планираните два обекта ще се изградят нови 350 метра мрежа като общата инвестиция е за 250 000 лв. Първият от проектите е за изграждане на 150-метров нов топлопровод в централна градска част Пловдив. В тази връзка ще се извършват строително-монтажни дейности по части от улици „Леонардо Да Винчи“, „Граф Игнатиев“ и „Борислав“. Ремонтните работи се извършват по установен график на два етапа. Предвидено е първият етап на проекта – изкопни и монтажни дейности от кръстовището на ул. “Граф Игнатиев” по ул.”Борислав” до ул. “Леонардо да Винчи” да приключи до 4 август 2012 г. По план целият обект трябва да бъде реализиран до края на август 2012 г. Вторият проект включва полагане на нов топлопровод с дължина 200 метра за сгради, разположени на ул. „Ген. Данаил Николаев“ от № 101 до № 117. В тази връзка ще се извършват изкопно-монтажни дейности, които налагат поетапно частично спиране на движението по улиците “Георги Измирлиев ” и “Ген. Кюркчиев”, като са взети мерки да се подсигури преминаването на автомобили по тях. Обектът също ще се изгражда на етапи, като се очаква да приключи до средата на септември 2012 г. EVN България Топлофикация уверява, че за времетраенето на строителството ще бъдат предприети необходимите мерки за запазване на максималния комфорт на гражданите и за възможно по-бързото приключване на проектите. Те са съгласувани с общинските власти и КАТ и се изпълняват по одобрена работна документация съгласно нормативните изисквания. Изграждането на топлопроводите е част от инвестиционната програма на EVN България Топлофикация. Общо планираните инвестиции на EVN България Топлофикация през 2012 г. за изграждане на нова топлопреносна мрежа възлизат на 7,1 млн. лв.