Новини

Строят три нови язовира

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа договор за „Обследване, проектиране и тръжна документация за язовир „Студена” с фирма СВЕКО Енергопроект, съобщиха от министерството Рехабилитацията на язовирната стена и прилежащите съоръжения и инсталации ще се изпълни в рамките на проект „Развитие на общинската инфраструктура”. Той се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и средства от държавния бюджет. Споразумението включва проектирането и строителството на три нови язовира – „Пловдивци”, „Нейковци” и „Луда Яна” и рехабилитацията на язовир „Студена”. Като отделен компонент в него е включено изготвяне на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация за територията на цялата страна. Договорът със СВЕКО Енергопроект предвижда изработването на детайлна оценка и анализ на текущото състояние на стената и съоръженията и на проект за рехабилитация. Ще бъдат изготвени тръжни документи, количествено-стойностни сметки и работни чертежи за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. Срокът за реализацията им е лятото на 2013 г., когато ще бъде избран изпълнител и ще започне същинската рехабилитация на стената и съоръженията към нея. Дейностите трябва да приключат до лятото на 2015 г. Язовир „Студена” е в експлоатация от 1953 г. Изграден е основно с цел регулиране на водите на река Струма и притоците й - Мътница и Кладница. Чрез него е осигурено промишлено и питейно водоснабдяване в района на гр. Перник, а също енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Общият обем на язовира е 20 млн. м3.