Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за изграждане на мост над река „Стряма“ на Път II-56 „Брезово – Пловдив“

На 20.07.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура, по Закона за обществените поръчки, с предмет:  "Избор на изпълнител за изграждане на обект: Пътна варианта и мост над река Стряма на Път II–56 "Брезово – Пловдив" при км 84+540".     Бяха отворени следните ценови предложения:   Участник № 1: "Пътинженеринг" ЕООД, гр. Пловдив, предложена  цена  3 490 993,86 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 28т.; Участник № 2: "Пътища и мостове" гр. Варна, предложена  цена 3 864 831,91 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 26т.; Участник № 3: ДЗЗД "Стряма 2012", гр. София („Интегрирани пътни системи” АД, гр. София, „ИПС – Инфраструктури” АД, гр София и „Калистратов Груп” ООД, гр. София), предложена  цена 3 194 466,84 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 29т.; Участник № 4: "Пътища Пловдив" АД, гр. Пловдив, предложена  цена 3 006 049,64 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 27 т.; Участник № 5: "Хидрострой" АД, гр. Варна, предложена  цена 2 995 327,57 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 30 т.; Участник № 6: „"ИСА 2000" ЕООД, гр. София, предложена  цена 3 798 430,89 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 26 т.