Новини

40% по-ниски доходи имат в земеделието

Земеделието е отрасъл на бъдещето и двигател на растежа, но все още производителността на труда в този сектор е много ниска у нас. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на второто заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура, чиято тема бе свързана със селското стопанство. Той е убеден, че страната ни може да развие земеделието си и да го превърне в модерен и печеливш отрасъл. Българските фермери са с доходи от около 40% от средната работна заплата, а броят им е около 750 000 души. Само преди 5 години със селско стопанство са се занимавали 20% повече българи. Държавният глава отбеляза, че инвестициите в земеделието вървят „знаково напред“. Изтъкна и по-големия износ на храни и земеделска продукция, ръста на производството, както и увеличаването на директните плащания за единица площ. Има части от сектора, в които нещата не изглеждат така, каза Плевнелиев и посочи за пример зеленчукопроизводството. Страната ни внася 10 пъти повече зеленчуци, отколкото произвежда. За 10 години площите, засети с тези култури, са намалели трикратно. Така, въпреки големия потенциал на този сектор, тенденцията за него е негативна, обобщи държавният глава. При овощарството пък засетите площи са намалели наполовина за 10 години. Освен това, намалява и броят на козите, свинете и птиците, продължи Плевнелиев. При броя на овцете и говедата има леко увеличение, но все пак България значително изостава в производството на месо, с което се е славила в миналото. Земеделието е и европейски приоритет, изтъкна още той.