Новини

Нова наредба увеличава разходите на строителите

КСБ подготвя становище по проектонаредбата за управление на строителните отпадъци, която предвижда допълнително натоварване на фирмите с излишна документация и средства

  Като прибързана и необсъдена с професионалните среди определиха експертите на Камарата проектонаредбата за управление на строителните отпадъци, подготвяна от Министерството на околната среда и водите. След приемането й сепарирането и оползотворяването на строителните отпадъци ще станат задължителни и така ще се повишат разходите на бранша. На това мнение е Камен Горанов, експерт в КСБ. За всички проекти и обекти трябва да се съставят план за управление на отпадъците, прогнозни стойности за количеството им и възможния обем за рециклиране, а по-късно да се изготви и транспортен дневник и отчет на изпълнение. „Това е бюрократична отчетност, която ще увеличи ангажиментите“, обясни Горанов. В подготвяния нормативен акт се залагат ниски минимални граници за сепариране при ново строителство, при премахване на сгради и др. Лимитите за селектиране при разрушаване на постройка са 100 кв. м РЗП, които включват и полуетажите. „Това означава, че за една малка сграда трябва да се мине през цялата процедура за сепариране, а това са икономически неизгодни разходи за подобен обект“, подчерта той. Предложените правила налагат разделяне на боклуците да има и при строителство на постройки над 300 кв.м, което са два средни големи апартамента с прилежащите части. Ще се въведат задължително селективно разделяне и предаване на строителния отпадък на не по-малко от 85% от бетона, 70% от тухлите и 80% от дървения материал на обекта и др. „Това са твърде високи прагове, защото в зависимост от строежа при разрушаването му се появяват различни видове материали, които невинаги могат да се отделят и измерят. Заложените стойности не са съгласувани с професионалните кръгове“, заяви експертът на КСБ. Наредбата отразява Директива 2008/98 на ЕС. В европейския нормативен акт са разписани задълженията на всички страни членки по работата им с отпадъците и тяхното рециклиране. „Министерството на околната среда и водите създаде подобно регулиране. Уважаваме положените усилия от ековедомството, но считаме, че се прибързва с някои от разпоредбите, които не се въвеждат постепенно, а изведнъж. Същевременно има много кратък срок за съгласуване на документа, и то в летния сезон“, допълни Горанов. В наредбата се предвижда, че в тръжните условия на обществените поръчки фирмите трябва да посочват колко рециклирани материали ще заложат в обекта. Офертите им ще се оценяват и по този критерий, без за това да са създадени необходимите възможности за изпълнение. „Подобно условие твърде рано се въвежда при търговете. То дори не е препоръчително, а се разписва направо като задължително. Това се случва, при положение че строителният бранш се бори в момента за обективност при обществените поръчки. Често тя се нарушава от подобни критерии, които не дават строително предимство на дадено проектно предложение“, заяви Камен Горанов. По думите му в другите европейски страни не се залага толкова на регулирането на процеса, а на икономически лостове за стимулиране на фирмите да рециклират. Текстът на цялата проектонаредба можете да видите на интернет страницата на МОСВ, КСБ и на в. „Строител“.  

Глава трета „Извършване на дейности със строителни отпадъци“

  ... Чл. 11. (3) Възложителите на СМР и/или разрушаването на строежи извън ал. 1 и ал. 2 осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци в минимални количества, както следва: 1. 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон; 2. 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли; 3. 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 4. 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал; 5. 17 02 02 стъкло – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло; 6. 17 02 03 пластмаса – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса; 7. 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 – 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт; 8. 17 04 01 мед, бронз, месинг – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг; 9. 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий; 10. 10 04 03 олово – 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово; 11. 17 04 04 цинк - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк; 12. 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана.