Новини

Държавата ще придобие нови 1500 акции от „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ” ЕАД

Правителството предостави 150 000 лв. от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД чрез емитиране на 1500 нови акции. Емисията акции ще бъде придобита чрез бюджета на Министерството на финансите. Със средствата от увеличението „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ” ЕАД ще изпълнява своите ангажименти през 2012 г. като акционер в международната компания „Транс Балкан Пайплайн Б. В.”, регистрирана в Амстердам. Компанията е създадена по силата на междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас-Александруполис между Русия, България и Гърция. Средствата от увеличението ще осигурят възможност за оперативна дейност на дружеството при минимални разходи за извършване на необходимите съгласно холандското законодателство действия по закриване на компанията и нейното управление за този период от страна на избрано външно дружество. Част от средствата ще бъдат резервирани за поемане на евентуални разходи при възможна данъчна ревизия на четирите закрити юрисдикции на компанията в Холандия, Русия, България и Гърция през периода, в който се водят преговорите за излизане на България от проекта.