Новини

Евростат: Безработицата в България продължава да расте

Нивото на безработица в България е продължило да се увеличава и през юли, като е достигнало 12,4 на сто. Това показват публикуваните днес данни на Евростат за безработицата в страните от Европейския съюз и еврозоната, цитирани от Investor.bg. Същевременно данните за юни са били коригирани надолу от първоначално обявените 12,4 на сто до 12,3 на сто. Увеличението на безработицата у нас продължава трети пореден месец, показват изчисленията на статистическия институт. В началото на 2012 година показателят бе на ниво 11,8 на сто, а година по-рано безработните бяха 11,1 на сто.   Нивото от 12,4 на сто нарежда България над средната стойност за Европейския съюз. Най-сериозна е ситуацията в Испания, където безработните са 25,1%, следват Гърция с 23,1 на сто и Португалия с 15,7 на сто. Най-ниска остава безработицата в Австрия (4,5%) Холандия (5,3 на сто), Германия и Люксембург (по 5,5 на сто). Като цяло, нивото на безработица в Европейския съюз за юли е 10,4 на сто, като за месеца няма изменение. Такава е ситуацията и за еврозоната, където показателят е 11,3 на сто. През юли 2011 година нивата бяха съответно 9,6 на сто и 10,1 на сто. За последната година безработицата се е свила в десет от страните в еврозоната, в шест е отчетен ръст, а в Словения няма промяна. Най-голям спад има в Естония – от 13,2 до 10,1 на сто, Литва и Латвия. Най-големите увеличения пък са в Гърция – от 16,8 до 23,1 на сто, Испания и Кипър. Неприятна остава ситуацията с младежката безработица в ЕС. Сред хората под 25-годишна възраст нивото на безработицата в еврозоната е 22,6 на сто, а в Европейския съюз като цяло – 22,5 на сто. Най-тежка е ситуацията в Испания и Гърция, където безработните младежи са съответно 52,9 и 53,8 на сто.