Новини

Утре стартира рехабилитацията на 9 км републикански път в област Перник

На 11 септември, вторник, стартира рехабилитацията на повече от 9 км второкласна пътна инфраструктура в област Перник. Проектът „ЛОТ 39 Рехабилитация и реконструкция на път II-63 - Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89, с обща дължина 9.295 км, Област Перник" се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет. Изпълнител на проекта е „СК – 13 Пътстрой” АД.. Стойността на договора за строително - монтажните работи е 5 386 747,20 лева с ДДС. Строителният надзор ще осъществи ДЗЗД „ТРАНСЕКО”. Договорът им е за 191 400 лева с ДДС.