Новини

Договорени са 90% от бюджета на ОПРР

966 са сключените договори по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-02013 г. на стойност 2,807 млрд. лв. или 90% от бюджета по нея. Това отчете днес ръководителят на Управляващия орган на програмата Деница Николова. Общият размер на плащанията по договорите е 878 млн. лв. Това са 31 % от договорените средства или 28% от ОПРР, допълни тя. Деница Николова информира, че с 215 млн. лв. са финансирани 41 проекта за интегрирано и устойчиво градско развитие. 36 са договорите за изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Те възлизат на 21 млн. лв. Публикувана е и нова схема „Зелена и достъпна градска среда” на стойност 180 млн. лв. В процес на изпълнение са проектите за интегриран градски транспорт в седемте големи града. Ръководителят на Управляващия орган на програмата съобщи, че се изпълняват се 62 договора на обща стойност 104 млн. лв. за деинституционализация на социални структури, предлагащи услуги на деца в риск. Предоставени са 131 млн. лв. на Министерство на здравеопазването за реконструкция и обновяване на държавни лечебни заведения. Със 126 млн. лв. се обновяват 26 общински болници. 462 млн. лв. е стойността на 44 договора за рехабилитация на второкласни и четвъртокласни пътища. В процес на оценка са още 7 проектни предложения. В резултат на приключилите досега проекти са обновени 502 км пътища, каза Деница Николова. Стратегическият подход за програмиране на оперативната програма за регионално развитие в периода 2014-2020 г. е нов, обърна внимание тя. Той е насочен към осъществяване на интегрирани и координирани дейности и засилена концентрация с цел постигане на максимален ефект от реализираните инвестиции, каза ръководителят на програмата. Ще се отчита влиянието на специфичните териториални характеристики. Предварително ще бъдат определени конкретни бенефициенти и ще се направи списък на готови за финансиране проекти, допълни тя. Очаква се първият проект на оперативната програма за регионално развитие 2014-2020 г. да бъде готов през декември 2012 г., съобщи Деница Николова. Важен етап от подготовката на документа е изготвеният социално-икономически анализ. За целта на програмирането се разработва и Национална концепция за пространствено развитие 2013-2015 г., чийто основен резултат е изготвена териториално-урбанистична структура на страната, обяви арх. Весела Троева от Националния център за териториално развитие. В рамките на годишната конференция за отчитане на напредъка в изпълнението на ОПРР бяха отличени общините, които са най-активни в работата си по проекти по нея – София, Добрич, Варна и Гоце Делчев.