Новини

Приходите от концесионни възнаграждения 200 млн. лв.

Приходите от концесионни възнаграждения до края на 2012 г. ще бъдат в размер на близо 200 млн. лв., заедно с внесения бонус за търсене и проучване в блок „Хан Аспарух“. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на конференция, посветена на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия в Европа, в Пловдив. През 2011 г. са постъпили повече от 63 млн. приходи от концесионна дейност, след промените в Закона за подземните богатства, според които 50 % от концесионните възнаграждения остават в приход на общините, каза още министър Добрев. Добрев определи създаването на Единния орган за управление на подземните богатства като една от най-успешните реформи на правителството. Той обяви, че дадените в последната година и половина разрешения за търсене и проучване и предоставените концесии ще доведат до инвестиции от над 500 млн. лв. в страната. По думите му в резултат на дейността на Единния орган към момента действащите и контролирани договори за добив са 500 броя, а тези за търсене и проучване – 120. Делян Добрев изрази увереност, че благодарение на предоставените концесии ще бъдат разкрити хиляди работни места и посочи за пример Мадан, където в следващите 6 месеца ще бъдат разкрити около 2000 нови работни места от концесионни договори. Добивната индустрия е един от секторите в икономиката, които дори и в период на криза отбелязва ръст от 13 %., подчерта Добрев. По думите му добивният отрасъл е от решаващо значение както за българската, така и за европейската икономика и неговото устойчиво развитие гарантира сигурни приходи за страните, разкриване на нови работни места и ефективно оползотворяване на природните ресурси.