Новини

Нотариус предотврати имотна измама

Пловдивски нотариус предотврати имотна измама. На 27 септември, окоро 16,30 часа в кантората на пловдивския нотариус Иван Мингов, се явило лице, с желание за заверка на пълномощно за продажба на недвижими имоти - земеделски земи. За удостоверяване на самоличността си представило лична карта. Със законодателните промени, предприети по инициатива на Нотариалната камара с цел предотвратяване на имотните измами, при изповядване на сделки с недвижими имоти и при удостоверяване на подписите върху пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, нотариусите са длъжни да извършат проверка в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", поддържан от МВР. При извършване на тази проверка, нотариусът установил, че снимката от представената лична карта се различава от тази в масивите на МВР. На въпроса „Ваша ли е личната карта”, лицето, опитващо се да извърши измамата, избягва от кантората. Задържаната лична карта нотариусът предава в съответното РУП на МВР. Коментарите на полицаите са, че документът е с изключително високо качество на изработка. "Взетите ефективни мерки от ръководството на Нотариалната камара за предотвратяване на имотните измами, чрез приемане на законодателни промени и осигуряване на достъп до масивите на МВР за проверка самоличността на явяващи се при нотариуса лица при сделки с недвижими имоти и при упълномощаване за сделки с недвижими имоти, предотврати бъдеща имотна измама и собствеността на един български гражданин бе запазена”, коментира нотариусът. Осигуряване сигурността на гражданския оборот и съхраняване собствеността на гражданите е най-важният ефект от работата на нотариуса, допълни той.