Новини

Водещи градове в областта на устойчивото енергийно развитие обмениха опит в Малмьо

Община Бургас почерпи опит от най-напредналите европейски градове в сферата на устойчивото енергийно градско развитие. Това се случи в рамките на провелата се международна конференция в гр. Малмьо, Швеция, като част от проект Covenant CAPAcity - "Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг (www.covenant-capacity.eu) и проект CASCADE - "Градове обменят опит относно управлението на енергията на местно ниво" (https://www.cascadecities.eu/), финансирани по програма "Интелигентна енергия за Европа" на Европейската комисия. Реализацията на съвместни инициативи по проекти, финансирани чрез програма "Интелигентна енергия за Европа" и насочени към постигането на общи цели, е силно насърчавано от страна на Европейската комисия, с оглед на по-качественото изпълнение и постигането на по-висока устойчивост на резултатите. По време на конференцията г-жа Атанаска Николова, зам.-кмет "Европейски политики, околна среда" в Община Бургас, представи ползите от прилагането на екологични политики на местно ниво и положените усилия от страна на Община Бургас за въвеждане на енергоефективни мерки във всички обществени сгради, създаването на подходящи условия за използване на алтернативен транспорт от гражданите, както и използването на възобновяеми енергийни източници. Домакините от Община Малмьо, световен лидер в областта на устойчивото енергийно развитие, представиха успешния си опит от комбинацията на дългосрочно планиране с конкретни реализации в трите направления на устойчивото развитие - социална, икономическа и екологична устойчивост. Силно впечатление направи амбицията до 2020 г. град Малмьо да използва 100 % енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.