Новини

Смесен българо-румънски комитет ще насърчава развитието на транспорта по река Дунав

Създаването на българо-румънски комитет за развитие на вътрешно-водния транспорт в общия участък на река Дунав е от важно значение за България и Румъния. Проектът за развитието на речния транспорт беше посочен като ключов при одобрението на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя, заедно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния Овидиу Силаги подписаха Меморандума за разбирателство между двете страни. С документа се създава смесен Междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешно-водния транспорт в общия българо-румънски участък на р. Дунав. Той ще приема и осъществява последващ мониторинг на План за действие по общите проекти за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък от р. Дунав и свързаността между двете държави. Той ще идентифицира финансовите ресурси за проектите и ще оказва необходимата подкрепа за навременното изпълнение на плана. Комитетът ще анализира и двустранната законодателна рамка за поддържане и подобряване на плавателния път и ще направи обосновани предложения за промяна. В качеството си на координатор на Дунавската стратегия за България искам още веднъж да потвърдя желанието на българското правителство да работи по утвърдената Европейска стратегия за развитието на Дунавския регион, така че тя да се реализира на практика, каза министър Павлова. С подписването на меморандума започва работата по този важен за нас проект, заяви тя. Следващата година започват преговорите по финансовата рамка и новия програмен период. За него успяхме да договорим досегашната програма за Югоизточна Европа да бъде заменена с нова хоризонтална, мултинационална програма „Дунав“. От нея ще можем да получаваме и финансиране за работа на експертни групи, участие в работни срещи и подготовка на проекти с важно за региона значение, каза министър Павлова. Тя подчерта, че всички проекти, които бъдат разработени в рамките на Дунавската стратегия, трябва да намерят отражение в секторните оперативни програми, за да бъдат финансирани приоритетно. Средства за изпълнението им ще бъдат търсени също от държавния бюджет, международни финансови институции и по линия на публично-частно партньорство, допълни тя. Само от нас зависи до каква степен ще оползотворим възможностите, които ни дава Дунавската стратегия, отбеляза министър Силаги. Имаме общи проекти, които трябва заедно да представим в Брюксел, за да имат добър резултат. Въз основа на подписания днес меморандум ще имаме общ глас и ще работим заедно в тази посока, каза той.