Новини

Сключването на брак все по-непопулярно в България

През последните години се наблюдава промяна в семейните модели в България. Най-общата тенденция за изминалите 10 години e намаляване на дела на женените или омъжените лица за сметка неженените и неомъжените, и на лицата в съжителство без брак. Това твърдение изрази пред журналисти доц. Антоанета Христова, директор на Института за изследване на населението и човека при БАН, предаде БГНЕС. Учените представиха данни, които ще бъдат представени на конференция на тема: "Семейство и солидарност между поколенията". Намалява делът на лицата със сключен юридически брак от 54% през 2001 година на 44% през 2011 г., а се увеличава делът на неженените и на неомъжените лица от 33% през 2001 г. на 40% през 2011 година. Два пъти се увеличава делът на лицата, които живеят в семейно съжителство без сключен юридически брак – от 4% през 2001 на 8% през 2011 г. Младите хора все повече предпочитат съвместно съжителство без да сключват граждански брак. От всички съжителства без брак 70% са сред младите възрастови групи от 16 до 39 години. Преобладават ражданията в безбрачни съюзи – 54,1% от всички раждания през 2010 г. Изследователите констатират, че нараства нестабилността на семейството и се увеличават бракоразводите. От 3,7% през 2001 г. делът на разведените достига 5,8% през 2011 г. Относителните дялове на разведените са най-високи в средните възрастови интервали от 40 до 59 години и съставляват повече от половината от населението с разтрогнати бракове. За последните десет години се увеличава средната възраст на жените за сключване на първи граждански брак, като през 2001 г. тя е била 25 години, а през 2010 г. е 27 години, съобщи Христова, цитирана и от БТА. По думите й задачата на изследователите е да анализират тези тревожни данни от демографска, статистическа и от психологическа гледна точка и да предложат решения. От ГЕРБ обмислят промени в Социалния кодекс, според които тегленето на кредит за съвместно жилище, осиновяване на деца и участие в процедури ин витро да станат част от правата, които ще получат неженените двойки, ако статутът им бъде приравнен с тези на сключилите брак.