Новини

Естакадите по бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ – артериите, свързващи северната и южната част на София

Неизвестни подземни комуникации затрудняват строителството на първата от тях

Свилена Гражданска До края на годината ще е готова първата от двете естакади по бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“. Тя ще е разположена при пресичането на булеварда с улица „Св. Георги Софийски“. Кръстовището на две нива е първата част от проекта за улесняване на движението в този гъсто населен софийски район. Второто е на бул. „България”. Общата стойност на проекта е 32 млн. лв. без ДДС. За първия етап са отделени 9,5 млн. лв. без ДДС, а за втория - 23 млн. лв. Изпълнител на обекта е фирма „Балканстрой“ АД, а проектант е варненската компания „Инжконсултпроект”. Естакадите са част от общо петте, които се изграждат със заем от Европейската инвестиционна банка. Всички те трябва да са готови до края на 2013 г. Срокът за изпълнение на кръстовището на „Гешов“ и „Георги Софийски“ е 230 дни, или 8 месеца. Проектът включва мост по улицата, а основното трасе на булеварда ще мине траншейно под него. Строителството започна реално на 5 май и трябва да се работи, без да се спира движението. След като съоръжението бъде пуснато в експлоатация, по-бързо ще става преминаването между кварталите „Люлин“, „Красна поляна“, „Красно село“ и „Триадица“. Естакадата ще осигури по-лесен достъп до клиниките на Медицинска академия, до комплекса на Военномедицинска академия, Центъра по хигиена, Стоматологичния факултет и други важни обществени обекти. Прекият ефект от траншейното преминаване на директното движение е по-добрата пропускателна способност на кръстовището, намаляването на вредните газове и фините прахови частици особено в пиковите сутрешни и вечерни часове. С изграждането на кръстовището на „Гешов” и „Георги Софийски” се очаква понижение на шума с около 20-30%. Предвижда се в двете зелени разделителни ивици между основното трасе и локалите да се засадят и над 200 дървета. Преди да се намали задръстването в района „По-специфичното за проекта е, че той е за проектиране и строителство. Естакадата не е сложна като съоръжение. Кръстовището се изгражда, за да се подобри пропускателната способност на „Гешов“ при пресичането му с „Георги Софийски“. Идеята на проекта е булевардът да мине под улицата, като във всяка посока на движение има по едно платно с две ленти. За целта е необходимо да се изградят два типа съоръжения“, обяснява инж. Сергей Стойков, Оперативен директор „Инфраструктурно строителство” към „Балкан­- строй” АД. Вече е завършено едното от тях, а именно мостът по „Георги Софийски“. То представлява рамкова конструкция. По-особеното при него е, че горното строене на мостовото съоръжение стъпва директно върху пилоти с диаметър 880 мм. Това е направено с цел да се съкрати периодът на затваряне на самото кръстовище. Габаритите на моста са 18,90 м на 29,50 м. Монтирано е ново осветление, контактно-кабелна мрежа, светофарна уредба. Устоите на съоръжението са направени от сулфатоустойчив бетон, за да се запазят те от разяждането на морската сол, използвана при зимното поддържане на столичните улици. Изграждането продължава около два месеца и половина. След това движението е възстановено. Мостовото съоръжение е във временна експлоа­тация. Под моста светлата височина е 5,20 м. Подпорната стена от северната страна е с обща дължина около 380 м, а от южната – 320 м. Понижението е дълго около 400 м. Височината на откоса в тази зона достига до 7 м. На сто процента са направени пилотите, а на 85% - подпорните стени. Трудност при строителството на обекта е, че районът не е затворен за преминаване. Локалните платна позволяват все пак някакво пропускане на трафика по „Гешов“. За целта се е наложило да се промени идейният проект от плоско фундиране към фундиране на подпорните стени върху пилоти. Първото изисква дълбоки изкопи с големи откоси и затваряне на локалните платна, т.е. за четири-пет месеца тази зона да бъде блокирана и в двете посоки. След разговор с възложителя - Столичната община, се преминава към метода фундиране с пилоти. Това намалява котата на изкопите и на откосите. Строителството излиза от зоната на платната, а движението остава отворено. Това спестява най-вече време, тъй като строителите трябва до края на годината да завършат обекта. „Нито за един миг кръстовището не е затваряно на сто процента в която и да е посока“, заявява инж. Стойков. Между ул. „Урвич” и бул. „Борис III” преминава топлопроводен колектор с диаметър ф720. За строителните дейности около него е било необходимо понижаване на налягането и близо два месеца гражданите остават без топла вода. „Съоръжението вече е изградено и до дни топлоподаването ще бъде възстановено“, обяснява оперативният директор. В района на работа е имало и стара жп линия с каменни стени от бутобетон. Премахването им е било изключително трудно и това забавя строителите. Сегашните локални платна се запазват. Според експертите трафикът значително ще се облекчи при пускане на централното трасе, което ще се състои от 2х3,50 м ленти и разделителна ивица 1,5 м. В момента се изгражда тротоарната настилка в южната част. Тя е готова почти на 90%. Организацията на обекта предполага след около един месец да започне полагането на асфалта. Механизацията, която се използва за изграждането на кръстовището, е напълно достатъчна. Всичко онова, което се изисква при пътните съоръжения - като се започне от сондажна машина за пилоти, различна изкопна техника - верижни и комбинирани багери, самосвали, бетон помпи, бетоновози, валяци за уплътняване на насипи и други, се използва рационално и машиночасовете се уплътняват. Неизвестност под земята „Неизвестната подземна инфраструктура е един проблемен въпрос. Той не е такъв само за София, но е явление навсякъде в страната. Просто в столицата се строи повече. Това беше една от основните трудности при работата ни“, коментира инж. Стойков. Строителите губят изключително много време за преместването на подземните комуникации както на временно място, така и на постоянните трасета. „Имайте предвид, че за пет месеца строителство може би през три от тях сме извършвали преместване и после възстановяване на съоръженията. Това затрудняваше изключително много организацията на работа. Същевременно няма реална възможност да работим едновременно на няколко места на строежа“, обяснява той. Подземният кадастър, който е предоставен на строителите, е с възможно най-близка дата до строителството. По изчисления на инж. Стойков обаче той отговарял на 50% от истината. Особено по протежение на тротоара, който е от страната на Военномедицинска академия. Там е бил и най-трудният участък. При означени две или три трасета за подземни комуникации строителите се натъкват на кабели в колектори, а не просто на поставен единичен кабел. Нищо от новооткритото не е било отразено в кадастъра и никоя от институциите не го е знаела. Тежките машини попадат на необозначени кабели, късат ги, особено тези, изтеглени под тревните площи. „Няма никаква логика да има подобни съоръжения там. Но по-лошото е, че те не бяха обозначени“, разказва инж. Стойков. Открити са оптични кабели през кръстовището. Строителите се свързват с фирмите, собственици на кабелите за да могат да продължат работа там. По думите на инженера особеното предизвикателство пред строителите на това отговорно съоръжение е краткият срок, за който то трябва да бъде изградено в условията на интензивния столичен трафик. Същевременно е направен и проект за намаляване на шума от движението. „Не може да предполагаш какво ще бъде натоварването по трасето. Трябва да се прецени, мотивирано и с измервания, че наистина има необходимост от шумоизолиращи огради. На 500 м от обекта например шумът е намалял, тъй като движението е влязло в траншеята“, обяснява инж. Стойков. По думите му проектът за изпълнение като цяло не е сложен. „С подобряването на тази пропускателна способност на бул. „Гешов“ смятам, че той ще стане бърза артерия за връзката между южната и северната част на града. Предстои и изграждането на второто кръстовище между бул. „Гешов“ и бул. „България“ и тогава ситуацията с трафика ще се подобри чувствително”, обяснява той. Следващата естакада по бул. „Гешов“ До края на октомври ще е готов протоколът с решението на експертния съвет към Дирекция „Архитектура и градоустройство“ (ДАГ) на Столичната община. Експертите вече са взели решение как ще изглежда геометрично кръстовището. Извършени са предварителни дейности. Самото проектиране ще започне в началото на ноември тази година. Работният проект ще бъде по-сложен от идейния, тъй като в него се предвижда подобряване преминаването на автомобилния поток. Точно в този участък подземно минава Перловската река, като нейното бетонно корито заобикаля съществуващия подлез. Същевременно през следващия програмен период там ще бъде изграден и третият метродиаметър. На бул. „България“ ще има метростанция. Реката е могла да бъде игнорирана като пречка, но подземната железница - не. Така проектът според който левият завой по посока от бул.„ Гешов“ към НДК е трябвало да се извършва в тунел, който да минава под бул. „България” и същевременно се е предвиждало левият завой от „Бояна”, слизайки по булеварда към Военна болница, да премине по естакада, е подобрен. Същевременно се е предвиждало левият завой от „Бояна”, слизайки по булеварда към Военна болница, да премине по естакада. „На това кръстовище четирите леви завоя са абсолютно равни като трафик и тези две първоначални предложения не улесняват достатъчно преминаването на автомобилите в този участък“, обяснява строи­телят. Проектантите, заедно с експерти от ДАГ, решават да се направи кръгово движение, което да поеме целия трафик и всички направления по бул. „Гешов“ и левите завои на бул. „България“, като по него остава директно трасе без светофарна уредба - т.е. само направо и надясно. При дългите изчисления и симулации, които са направили в Столичната община, се оказва, че и този вариант не е удачен. Ще се получава задръстване при кръговото движение, което ще се предава назад по булеварда, категорични са експертите. В крайна сметка се решава да остане светофарната уредба по „България”. Тя ще позволи под кръговото движение да се извършва движение само направо и надясно без конфликтни точки. С помощта на „острови” ще се ограничат проблемните леви завои, които единствено ще се извършват горе на кръговото движение. „Никой не може да спре някой шофьор да се качи отгоре и да извърши движение направо или надясно. Смятам, че движението ще се саморегулира, като четири-пет поредни утрини хората видят, че на кръговото става задръстване, а отдолу на светофара няма никой… И те ще преценят откъде е по-бързо да преминат“, обяснява инже­нерът. Проектът е съобразен с бъдеща реконструкция на бул. „Петко Ю. Тодоров”. „Беше необходимо генерално да се реши това кръстовище. Намерено е най-подходящото решение, като е съобразено с финансовите възможности на Столичната община“, подчерта той. „Надявам се за второто кръстовище експлоатационните дружества да са по-бързи при съгласувателните процедури. Не може да проектираме три месеца, а след това четири да вървят съгласувателните работи. Както и нещо, което е прието на идееен проект, при работния да чака одобрение“, категоричен е в края на разказа инж. Сергей Стойков.