Новини

София избра делегатите за общото събрание

Областното представителство на столичните строители отчете дейността си от началото на годината

Свилена Гражданска Областното представителство на Камарата на строителите в столицата избра 33-ма делегати за общото събрание на КСБ, което ще се състои на 8 ноември т. г. На него ще бъде изнесен отчет за дейността на УС и на Контролния съвет на КСБ. Ще бъдат разгледани и промени в Устава на Камарата. Общото годишно отчетно събрание се проведе в хотел „Метрополитен“. Преди избора на делегати председателят на областния съвет инж. Николай Станков представи отчет за дейността на организацията от началото на годината. По думите му се работи активно с идеята да се помага за по-добрата работа на колегите. От началото на годината са направени редица семинари и обучения, на които са обсъдени актуалните теми в бранша. Организирани са срещи и с представители на държавни и местни институции. Инж. Станков припомни, че през юли т. г. заедно с в. „Строител“ бе проведена среща, открита от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, посветена на проблемите при обществените поръчки. На нея бяха обсъдени дискриминационните критерии при търговете и обжалването на процедурите. „Проучихме възможността за създаването на арбитраж към Камарата. Предложили сме нашето виждане за структурата на Управителния съвет на КСБ“, обясни още инж. Станков. По думите му вече се финализира и проектът на правилник за работата на областните представителства в страната. „Документът е необходим, за да работим всички на един и същи принцип“, добави той. „Необходимо е да отчета и доброто сътрудничество с в. „Строител“, подчерта председателят на софийските строи­тели. По време на общото събрание бяха представени и приоритетите на ОП на КСБ-София за следващата година. Сред тях са активното участие при подготовката на предложения за изменения на ключови закони, касаещи строителството, организиране на семинари по актуални теми за бранша, подписване на договор за сътрудничество със Столичната община, търсене на работа на чужди пазари и др. Един от стремежите през 2013 г. е да се направи конкурс за отличен студент и за млад активен преподавател в областта на строителството. За нов член на Контролния съвет на ОП на КСБ-София беше избран инж. Георги Спиридонов. На събранието присъства и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов.