Новини

В Белоградчик ремонтират уличната пътна мрежа

Община Белоградчик изпълнява проект „Реконструкция и основен ремонт на улици в Белоградчик”. Договорът между общината и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 518 97,00 лева е по мярка 322 „Развитието и обновяването на селата” по програма „Развитие на селските райони” и е подписан още през месец октомври 2011 година. През месец април тази година бе подписан и Договор с фирмата изпълнител „Сдружение Белоградчик – 2012”ДЗЗД. Основните дейности по проекта са реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа. Проектът предвижда да се реконструират 10 улици, 6 от които обхващат целия квартал „Милеви” – Васил Савчев, Божко Иванов, Атанас Марков, Иван Цвеин, Панайот Хитов и Никола Вапцаров. Останалите четири са – Константин Янев, Цар Асен І, Тодор Илиев и Христо Смирненски. Ремонтните дейности са свързани с подмяна на бордюри и тротоари и полагане на нова асфалтова настилка. При последните три горецитиарни улици се подменят и морално остарялите етернитови водопроводни тръби, с нови полипропиленови тръби. Тези улици бяха най-невралгичните участъци, свързани с честите аварии по водопроводната мрежа и бяха осеяни с дупки, поради честите разкопавания. Работата по проекта не започна така гладко, както се очакваше, защото още в самото начало на строителните дейности се констатира, че според техническия проект по който се извършват строително-монтажните дейности има несъответствие на коти и нивелети, между практическата документация и фактическото състояние, което ще рече, че той е неточен и непълен и не може да бъде изпълнен в този си вид. Това обстоятелство наложи преработка на проекта и известно забавяне в неговата реализация. С настъпване на лошото време тази есен, улиците ще бъдат зазимени и по никакъв начин няма да бъде възпрепятствано придвижването по тях на хора и МПС. Строителните работи ще бъдат възстановени през пролетта на следващата година, когато проектът ще бъде окончателно завършен.