Новини

Заместник-кметът на Столичната община Ирина Савина провери ремонтните дейности в 90 СОУ в район „Люлин”

Днес заместник-кметът Ирина Савина извърши проверка на строително-ремонтните дейности, които се извършват в 90 СОУ в район „Люлин”. Училището беше затворено в началото на месец юни, когато заради течове на покрива и вследствие на земетресението от 22 май тази година, падна част от фасадния панел на петия етаж на корпус Б на сградата. „Още преди да се случи този инцидент, 90 СОУ се нуждаеше от ремонт, за който бяха предвидени средства в Капиталовата програма на Столичната община за 2012 г. С оглед на последствията от сеизмичното въздействие обаче, се наложи да бъде извършена нова техническа експертиза, проектът да бъде доработен и към него да бъдат добавени допълнителни дейности за цялостно укрепване на училището. Тези обстоятелства удължиха времето за извършване на ремонта, но не можем да си позволим компромис със сигурността и безопасността на учениците и учителите на 90 СОУ. Към настоящия момент възпитаниците на училището са пренасочени към 40 СОУ, където са им осигурени всички необходими условия за провеждане на нормални учебни занятия. Те ще могат да се върнат в сградата на 90 СОУ в началото на 2013 г., когато се очаква да бъде завършен първият етап от проекта”, каза зам.-кметът. Дейностите по първия етап на проекта за реконструкцията на 90 СОУ включват: демонтаж на компрометирани фасадни панели и замяната им с нови; изграждане на ново стълбище пред главния вход на корпус Б и рампа за инвалиди; изграждане на две външни стълби със стоманена носеща конструкция, съгласно действащите норми за безопасност при пожар; нов външен асансьор до петия етаж на сградата; преустройство на съществуващи санитарни възли за обслужване на хора с увреждания; изграждане на околовръстен дренаж с цел отвеждане на повърхностните води в съществуващата канализация; изграждане на нови алеи от тротоарни плочки и възстановяване на съществуващите; възстановяване на покривната хидроизолация; изграждане на нова мълниезащитна инсталация и възстановяване на функциите на фугите между отделните корпуси. Изпълнител на първи етап е фирма „Станилов” ЕООД, а договорът е на стойност 1 102 669 лв. с ДДС. Реализацията на втория етап на проекта, който включва внедряване на мерки за енергийна ефективност, цялостно благоустрояване на училищния двор и спортните площадки, изграждане на площадкова канализация и изграждане на нова пожароизвестителна система във всички корпуси, ще започне през юни 2013 г., за да не пречи на нормалното протичане на учебните занятия през втория срок.