Новини

Договор за създаване на широколентов достъп до интернет ще бъде подписан утре

Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова и изпълнителният директор на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за широколентов достъп. Церемонията ще се проведе от утре, 24 октомври, от 12 часа, в Гранитна зала на Министерския съвет. На нея ще присъстват министър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Стойността на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република България, посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ е 39 123 029,84 лв. С тези средства ще бъде създаден широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление. Чрез проекта ще бъде осигурено развитието на услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали райони на страната.