Новини

Зам.-министър Симидчиев представи промените във ВиК сектора на кръгла маса в Пловдив

Направихме качествен скок при избора на изпълнител на проекти и от водещ критерий "най-ниска цена" преминахме към "икономически най-изгодна оферта". Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев при участието му в кръгла маса за устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в общините. Макар и резултатите да не дойдат веднага, считаме че този подход в дългосрочно отношение е по-добър, допълни той. Според нас с най-ниската предложена цена трудно може да се постигне устойчивост при реализирането на проектите, каза още зам.-министър Симидчиев. Той запозна участниците във форума с промените, които се правят в законодателната рамка за ВиК сектора, с цел да улеснят неговото функциониране. Според него предстоящият Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ще изясни отношенията между регулатор, собственик на активи и оператор. Разработва се Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Предстои изготвянето на Наредба за отстояния между проводите, която ще регламентира полагането на тръбопроводи по улиците в населените места. Заради неравномерното разпределение на ресурсите и работа на парче през последните години, инфраструктурата във ВиК отрасъла е в лошо състояние. Затова в момента усилията ни са насочени към поддръжка на съществуващата мрежа, каза зам.-министър Симидчиев. Той обърна внимание, че ВиК системите са разположени основно в градовете и работата по тях често създава редица неудобства за гражданите и местните власти. За да се избегнат те, биха могли да се използват безизкопни технологии, които ще направят живота на всички по-лесен и по-евтин., посочи зам.-министър Симидчиев. Пред участниците в кръглата маса той представи изпълняваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проекти "Развитие на общинската инфраструктура" и "Техническа инфраструктура". С финансиране от първия се разработват мастър планове, които ще бъдат основата за изразходване на средствата от Европейския съюз във ВиК сектора, каза зам.-министър Симидчиев.