Новини

Парламентът ще решава за референдума за АЕЦ "Белене"

Тази седмица депутатите ще дебатират по проект за решение за произвеждане на национален референдум с вносител Комисията по правни въпроси като втора точка от дневния ред за сряда. Народните представители ще продължат с доклада, по който се водиха дискусии миналата седмица на Временната анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи и проект за решение по доклада. Следва второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта и второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предстои и първо четене на 4 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност като точка първа от дневния ред за четвъртък – 25 октомври, след което е още една промяна, но на първо четене отново на Закона за физическото възпитание и спорта. Следват два доклада на временни комисии: на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи и проект за решение по доклада. И още един - на Временната парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 г. - януари 2012 г. и проект за решение по доклада. В началото на парламентарния контрол ще има разисквания по питането на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите. След тях са редовните въпроси на народните представители към министрите.