Новини

С над 39 млн. лв. от ОПРР ще бъде осигурен бърз достъп до интернет

С 39 123 029,84 лв. по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ ще бъде осигурен бърз достъп до интернет. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше подписан днес от ръководителя на Управляващия орган на програмата Деница Николова и изпълнителния директор на ИА ЕСМИС Христин Петков. Проектът „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в Република България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ цели осигуряването на широколентов достъп от следващо поколение. Бързата връзка ще бъда използвана за нуждите на електронното управление и ще създаде предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали райони на страната. Те ще бъдат достъпни в 29 общински центрове и 24 малки населени места в 19 слабо населени и отдалечени райони. Оптичната инфраструктура, която ще бъде изградена, ще е с обща дължина 860 км. Проектът предвижда оборудване на 67 центъра, чрез които да се предоставят услугите – свързаност между всички общини и населени места като част от електронното правителство, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на церемонията днес. Ще бъде намален обменът на хартиени документи от една страна, а в малките населени места, където няма осигурен достъп до кабелна или друга телевизия и до интернет, ще се даде възможност такъв да бъде изграден, допълни министър Павлова.