Новини

Отчуждени са частни имоти за строителството на пътя Даскалово-Дупница

Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти за изграждането на първокласния път между Даскалово и Дупница. Имотите се намират в общините Перник и Радомир, а отчуждителната процедура ще бъде финансирана от Агенция „Пътна инфраструктура“. Реконструкцията на път Е-79 и изграждането на пътните възли ще повиши безопасността на движение, ще намали вредните въздействия върху околната среда и здравето на населението и ще оптимизира условията на движение. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”. Министерският съвет измени също така своето решение №650 от т. г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабели и др. при изграждането на АМ „Люлин“. С промяната от списъка на отчуждените имоти се изваждат терени в землищата на селата Мало Бучино и Големо Бучино. Причина за това е, че те попадат в охранителната зона на реконструираната част от газопроводното отклонение за Перник и съгласно нормативната уредба по отношение на тях трябва да бъде въведен само ограничителен режим на застрояване, а не и принудително отчуждаване.