Новини

Имоти в София са апортирани в капитала на „София Тех Парк” ЕАД

Правителството отне от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда имоти в София, промени статута им от публична в частна държавна собственост и реши да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „София Тех Парк” ЕАД. Теренът е с обща площ от около 300 дка и се намира на бул. „Цариградско шосе”, 4-и километър. В него ще започне изграждането на първия научно-технологичен парк в страната. Целта на „София Тех Парк” е създаване на екосистема за подкрепа и развитие на иновациите и високите технологии в сферата на информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелената енергия, като ще подпомага създаването на партньорства и инициирането на съвместни проекти между бизнеса и науката. Паркът ще предостави платформа за развитие на водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия в приоритетните области, обучителни програми, лабораторно оборудване в подкрепа на приложни изследвания от страна на бизнеса и научните среди, интерактивна среда за среща на децата с постиженията на науката и високите технологии и др.