Новини

Над 63 млн. лв. са приходите от концесиите за добив на подземни богатства през 2011 г.

Към 31.12.2011 г. на територията на България действат общо 382 концесии за добив на подземни богатства – строителни и скално-облицовъчни материали, метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, твърди горива, нефт и газ. Според обобщения доклад на комисиите за контрол върху концесионните договори, 33 от тях са сключени в периода от 1 март до края на миналата година. Постъпилите приходи от концесионни плащания през 2011 г. са в размер на 63 247 846 лв., което е с 16 069 817 лв. или 34% повече спрямо 2010 г. Отчисленията към общините са 23 907 378 лв. – над два пъти повече в сравнение с предходната година. Тогава преведените по сметки на общините средства от концесии са били 11 184 577 лв.