Новини

Столичните инспектори организираха почистването на 120 т. строителни отпадъци в район „Красно село”

При извършена проверка 22.10.2012 г. инспектори от Столичен инспекторат, сектор „Контрол на замърсяване от строителство”, установиха наличие на строителни отпадъци /около 120 тона/ на кръстовището на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” и ул. „Сини вир”, район „Красно село”. Това деяние е нарушение на чл. 31, т. 16,т. 25 и т. 52. от „Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община”. На 23.10.2012 г. инспекторите направиха организация за почистването и извозването на отпадъците на регламентирано депо с безвъзмездната помощ на фирмата, която изгражда кръстовището на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” и ул. „Георги Софийски”. Почистено кръстовище на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” и ул.„Сини вир” на 23.10.2012 г., район „Възраждане”.