Новини

Пет общински лечебни заведения ще бъдат обновени с 4.9 млн. лв. от ОПРР

Общинските болници в Генерал Тошево, Годеч, Котел, Малко Търново и Тервел ще бъдат трансформирани в медицински центрове, обновени и оборудвани със средства на обща стойност около 4.9 млн. лв. Проектите се финансират по Компонент 2 „Болници за активно лечение, с възможност за обособяване на медицински центрове” от схема „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР). Договорите бяха подписани от ръководителя на Управляващия орган на програмата Деница Николова и представители на общините бенефициенти в присъствието на министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на здравеопазването Десислава Атанасова. Те са поредните, с които се финансират проекти за изпълнение на Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на България за периода 2010-2017 година, каза министър Павлова по време на церемонията днес. Около 390 млн. лв. са предвидени в ОПРР за обновяване на държавни и общински лечебни заведения, поясни тя. Досега почти 150 млн. лв. са предоставени на Министерство на здравеопазването за осигуряване на високоспециализирано медицинско оборудване в големите държавни болници, извършване на ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Основният фокус е към рехабилитацията на заведения за лечение на онкологични заболявания, подчерта министър Павлова. Останалите 140 млн. лв. са насочени към общински онкодиспансери и многопрофилни болници с възможност за долекуване в малки населени места, каза още тя. Договорите за тях бяха подписани с 31 общини през месец януари тази година, каза регионалният министър. До месец септември само една беше провела тръжна процедура. Останалите 30 общини поискаха да променят изискванията в техническата спецификация, което беше повод за забавеното изпълнение. След проведени разговори с тях, 27 вече са с одобрена документация. Надявам се, че до края на месеца повечето от тях ще обявят търговете за избор на изпълнител и през пролетта на следващата година ще започнат ремонтите и доставката на медицинско оборудване, допълни министър Павлова. Тя съобщи, че за да се предотврати подобно забавяне на проекти занапред, в договорите вече е заложено ново изискване. В срок от шест месеца от сключването им, бенефициентите трябва да проведат търгове за избор на изпълнител.