Новини

По малко новопостроени жилища, въведени в експлоатация, спрямо м.г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2012 г. е 596 , като спрямо съответното тримесечие на предходната година намалението е 11.3%. Новопостроените жилища в тях са 2 652, или с 18.4% по-малко, съобщиха от НСИ. Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите Бургас - 126 сгради с 861 жилища в тях, Варна - 99 сгради с 485 жилища, и Пловдив - 45 сгради със 179 жилища. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2012 г. е 217.7 хил. кв. м, или с 11.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2011 година. Жилищната площ също намалява с 14.3% и достига 136.4 хил. кв. метра . Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 75.8 кв. м през третото тримесечие на 2011 г. на 82.1 кв. м през същото тримесечие на 2012 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Разград - 158.0 кв. м, и Ловеч - 147.5 кв. м, а най-малка - в областите Хасково - 55.2 кв. м, и Враца - 70.4 кв. метра.