Новини

В община Павликени на концесия ще бъдат добивани базалти

„Петрургия” ЕООД получи правото да добива на концесия индустриални минерали – базалти, от находище „Върбовка” в община Павликени. Концесията е за 35 години. За този срок дружеството планира инвестиции за над 2,8 млн. лв. Очакваните концесионни плащания ще надхвърлят 4,3 млн. лв. без ДДС, като 50 на сто от тях ще постъпват по бюджета на общината. Правителството предостави на „Еко концесия” ООД разрешение за проучване на индустриални минерали в площта „Дребошака” (0,454 кв. км). Теренът е разположен на територията на община Чирпан. Срокът на разрешението е две години, като за този период дружеството ще инвестира минимум 45 хил. лв. в проучвателни дейности и още 4500 лв. в мероприятия по опазване на околната среда.