Новини

В ход са активни дейности за подобряване състоянието на ВиК Добрич

Повишаването на събираемостта на задълженията на клиентите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Добрич към дружеството е първата стъпка, която се предприема, за да се подобри състоянието му. Това стана ясно на проведената днес пресконференция. В нея участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, областният управител на Добрич Желязко Желязков, кметът на града Детелина Николова и управителят на фирмата, водоснабдяваща района, Радослав Русев. Над 14,5 млн. лв. са несъбраните вземания, като 2,5 млн. лв. от тях са присъдени, беше отчетено днес. Събирането на тези задължения ще бъде източник на средства за рехабилитация на мрежата, повишаване на енергийната ефективност на дружеството и подобряване на предлаганата на клиентите услуга. За изпълнението на тази цел са вече са сформирани пет екипа със задача прекратяване на водоснабдяването на некоректните платци. От началото на декември броят им ще бъде увеличен на 12. Възможност за покриване на задълженията е и тяхното разсрочване. На длъжниците се предоставя възможност да заплатят 30% от сумата, а погасяването на останалите средства се разсрочва във времето. Голям проблем за дружеството са и физическите загуби на вода. За преодоляването му е необходимо да се рехабилитира водопроводната мрежа в града. Поради лошото й състояние в момента, от нея се губят около 80% от пренасяната вода. Подобряването й ще започне с изпълнението на проект по Оперативна програма „Околна среда“, предвиждащ смяната на 86 км водопроводи.