Новини

ЕК продължава разследването на заменките

ЕК продължава да разследва замените на земи и гори. Става дума за започнало през 2010 г. официално разследване на правилата за държавна помощ по предполагаемо незаконно предоставяне на помощ по операции свързани със замени на гори. Европейската комисия не е приключила оценката си и няма яснота какъв ще бъде резултатът от нея. Слуховете, че Комисията ще вземе решение скоро са неоснователни, твърдят от Европейската комисия. Ако Европейската комисия установи в заключението си, че правилата за предоставяне на държавна помощ са били нарушени, България ще трябва да поиска възстановяване на неправомерно изразходваната сума от бенефициерите й. Процедурата за държавната помощ не предвижда налагане на санкции (глоби) на държава-членка в този контекст. Но държавата е задължена да изпълни възстановяването на средствата незабавно. При липсата на решение за възстановяване на средствата, всякакви предположение за бъдещи глоби или санкции могат да се считат за спекулативни и преждевременни.