Новини

Строителят си взима парите само след разплащане с подизпълнителите

Изпълнителят на инфраструктурен проект ще получава всичките средства за даден етап само при положение че се е разплатил с подизпълнителите за предходния. За доказателство ще трябва да предоставя документи. Тази промяна в Закона за обществените поръчки предложи народният представител Михаил Михайлов, като изменението се отнася само за търгове за строителство. Същевременно изпълнителят може да предявява възражения срещу подизпълнителите си само ако такива е изказал възложителят на обществената поръчка. Целта на вносителя е да се предотвратят фалитите на местните компании. Те по принцип са подизпълнители, които за разлика от изпълнителя не са достатъчно защитени при неизпълнение на договорите, е записано в законопроекта. Ако бъде приета промяната, ще се намали междуфирмената задлъжнялост и рискът от неплащане. Според Михайлов изменението може да доведе до оживление сред малкия строителен бизнес. То ще даде легитимна възможност за спиране изтичането на финансов ресурс зад граница чрез неправомерни или неетични бизнес практики.