Новини

Стартираха строителните дейности по водния цикъл на Козлодуй

С първа копка министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Козлодуй Румен Маноев отбелязаха старата на строителните дейности по интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на града. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност близо 27 млн. лв. Дейностите по проекта предвиждат доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Козлодуй, което ще реши проблем със заустване на отпадни води в река Дунав. Това включва проектиране и строителство на главен събирател до градското съоръжение и реконструкция и модернизация на главна помпена станция за дъждовни води преди него. Друга важна част от проекта е строителството на ВиК мрежата в Козлодуй. Дължината на новоизградените и реконструирани подземни съоръжение ще достигне близо 19 км. Въвеждането в експлоатация на ПСОВ предстои да се случи на 1 октомври 2013 г., а ВиК мрежата трябва да заработи точно година по-късно.