Новини

БСК: Огромна част от търговете са в нарушение на ЗОП

„Проблемът е в прилагането на Закона за обществените поръчки, не се нуждаем от поредната му промяна“, заяви зам.-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев по време на кръгла маса на тема „Гражданското общество за усъвършенстване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки”. „Повече от 2/3 са нарушенията при търговете. Трябва да намерим начин публичните разходи да се използват по-ефективно. Не може с едно и също количество средства у нас да се получава два пъти по-нисък резултат, отколкото в други европейски страни“, подчерта той. По време на дискусията бе обсъдено повишаването на обжалванията от страна на фирмите. „Най-често те се дължат на дискриминационни условия, които се залагат от бенефициентите. Има обаче и случаи, в които кандидатите злоупотребяват с правата си на губещи, като атакуват търговете пред Комисията за защита на конкуренцията“, заяви Камен Колев.