Новини

Избират строителен надзор за обновяването на Централна жп гара-София

Кандидатите за строителен надзор на дейностите по рехабилитация на Централна жп-гара в София могат да подават оферти до 21 януари 2013 г., като предложенията им ще бъдат отворени на следващия ден. Това стана ясно от съобщение на Национална компания „Железопътна  инфраструктура“ (НКЖИ), която обяви открита процедура по избор на строителен надзор. Участниците в процедурата трябва да представят гаранция от 20 хил. лв. Сградата на Централна жп-гара София е със ЗП 7 519 м² и РЗП 24 562,69 м². Тя е разположена на пет нива – две подземни, представляващи първи и втори сутерен, и три надземни. В проекта за реконструкция е предвидено: пълно обновяване на приемната сграда, на пешеходния подлез с подмяна на хидроизолацията му, поради което ще бъде необходимо разваляне и направа на железен път в обсега на подлеза; подмяна на перонните покрития и настилки; рехабилитация на контактната мрежа в зоната на перонните покрития; вътрешен подземен паркинг с приблизителна площ 700 м²; направа на пътен подход и външен паркинг върху обща площ 5 785 м²; нови системи – електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК, охранителна; пасивни и активни алтернативни източници на енергия, използване на ВЕИ трябва да бъдат  предложени от изпълнителя на консултантската услуга, които да доведат до съкращаване на разходите за енергия; ремонт на 6 стрелочни кабини; система за информационни надписи и табели, пиктограми, табла за търговска информация и реклами; нови асансьори и ескалатори на местата, предвидени с архитектурния проект, както и да се подменят 10 броя остарели вече ескалатори в пешеходния тунел към пероните; ревизия на металната конструкция на покрива и мерки за санирането й.