Новини

В МРРБ бяха отворени ценовите оферти за консултант относно въвеждане на система за електронно събиране на пътни такси

Днес в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе публично отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“. Предложените от допуснатите участниците общи цени за изпълнение на предмета на поръчката, са както следва: - Гражданско дружество (Консорциум) «ДоЪЯ Тол България» ООД: 4 107 243 лева без ДДС; - „Лоджика Чешка Република“ ООД: 3 843 206 лева без ДДС; - Обединение „Аруп Тийм“: 3 901 878 лева без ДДС.