Новини

Младенов направи първа копка на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов направи днес първа копка на церемонията по стартиране строителството на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“. Само за строителните дейности проектът ще осигури заетост общо на 144 души от областта. В това число чрез програма „Подкрепа за заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към момента са наети 20 безработни лица регистрирани в „Бюрото по труда“- гр. Враца, като от тази възможност съвсем скоро ще се възползват още 50 души. Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца, като са предвидени и 12 месеца за отстраняване на дефекти. Стойността е 136 373 288,07 лв. и се реализира със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“. „Наред с всички социални проекти, по които работим с община Враца много интензивно, инфраструктурата е много важна, защото ще доведе до разкриване на нови работни места и по-голямо потребление. Убеден съм, че след няколко години Враца ще изглежда по съвсем различен начин с реализирането на тези широкомащабни инвестиции – проектът за цялостната инфраструктура на ВиК мрежата на града, пречиствателната станция, депото за сепариране на отпадъци, също така газификацията, която стартирахме преди 4 години и предстоящия през пролетта строеж на пътя Мездра-Ботевград. Сигурен съм, че това ще даде възможност за привличането на сериозни инвестиции в града и връщането на младите хора в региона.“, каза министър Тотю Младенов в изказването си на церемонията по стартиране на строителните дейности. Кметът на Враца инж. Николай Иванов благодари за доброто сътрудничество между централната и местната власт. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова каза, че със старта на проекта се поставя началото на изключително важната екологична инфраструктура на града за следващите 50 години.От социална гледна точка това ще доведе до подобряване качеството на ВиК услугите за населението и жизнените условия като цяло; намаляване на общите водни загуби с 65% и свързване на потребителите към мрежата за отпадни води. На церемонията присъстваха още Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, областният управител на област Враца Пепа Владимирова и народни представители от региона.