Новини

Резултатите от археологическите проучвания на „Западната порта на Сердика” ще бъдат представени на пресконференция в Столичната община

Проучванията на „Западната порта на Сердика” са част от проект „Археологическото наследство на Сердика - за нас и за децата ни „ и имат за цел да представят археологическата наследство на антична Сердика. Стойността на проекта е в размер на 101 264 лева, като повече от 80% - 85 776 лева са финансирани от Програма „Култура“ на Столична община. Резултатите от археологическите проучвания за периода 2011-2012 са публикувани в брошура с наименование „Западна порта на Сердика” с обем от 36 страници и в тираж 200 бр. на български език и 150 бр. на английски език. Брошурата отразява резултатите от археологическите проучвания в наши дни, като продължение на археологическите проучвания в миналото, съпроводена със снимков материал на моменти от проучването, на документираните структури и на част от най-интересните находки. В пресконференцията ще участват зам. кметът на Столичната община д-р Тодор Чобанов и археолозите Снежана Горянова, д-р гл.ас. Андрей Аладжов от Националния археологически институт - музей на БАН, гл.ас.Илияна Борисова-Кацарова от Софийски университет. Пресконференцията ще се състои утре 11 декември в 12.00 ч. в 5 зала на Столичната община