Новини

Водният проект на Враца влезе във фаза строителство

С първа копка министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Враца – инж. Николай Иванов, дадоха старт на строителството по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца”. Той е на обща стойност 136,3 млн. лв. и се финансира по ОП „Околна среда“. Официални гости на церемонията бяха министърът на труда и социалната политика и бивш кмет на Враца – Тотю Младенов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Проектът за водния цикъл на града предвижда разширение на канализационната мрежа с близо 46 км и около 77 км рехабилитация на водопроводната. Предстои и пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води с механично и електрическо оборудване с капацитет 94 хил. еквивалент жители, както и строителство на нови и ремонт на стари сгради. Интегрираният воден проект на Враца е един от големите водни проекти, финансирани по ОП „Околна среда”. Първият сключен договор за строителство по него беше подписан в средата на септември. Той е за модернизацията на пречиствателната станция на града и е на стойност 15,7 млн. лв. Изпълнител на обекта е обединение ВМВ с водещ партньор „Водстрой 98”. Месец по-късно стана факт договорът за „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Враца-Етап I”. Той е за около 36 млн. лв. и ще бъде реализиран от ДЗЗД „Воден цикъл 2011”. Преди броени дни с „Понсстройинженеринг” ЕАД беше подписан и третият договор за строителство по проекта за интегрирания воден цикъл на общината. Фирмата спечелила обществената поръчка за етап 2 ще изпълнява проект на стойност 21,4 млн. лв.