Новини

Три обновени обекта по ОПРР в гр. Трявна /подробности/

Днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков откри 3 обекта, обновени по проект „Инвестиции за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура”. Проектът на обща стойност 702 хиляди лева и е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Трите сгради, включени в него, са СОУ „П. Р. Славейков”, ЦДГ „Светлина” и сграда на детски ясли към ОДЗ „Калина”. Изпълнените строително-монтажни работи са за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Изпълнените обновителни дейности по тях са за внедряване на мерки за енергийна ефективност. В резултат разходите за електроенергия са намалени с 30%, стана ясно при откриването днес. „Целта ни е да надграждаме построеното”, каза зам.-министър Нанков и призова кметовете да започват с подготовката на проектите за следващия програмен период  още от сега. На церемонията присъства и Деница Николова, главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ и ръководител на Управляващия орган на програмата.