Новини

Над 350 хил. лева са отделени по програма „Култура” за културно-историческо наследство

Над 350 хил. лева са отделени по програма „Култура” за културно-историческо наследство. Един от тях е проекта за разкриване на археологията на Западна порта. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на резултатите от археологическите проучвания. Днес в присъствието на зам.-кмета на София д-р Тодор Чобанов бяха представени резултатите от археологическите проучвания за периода 2011-2012 на „Западна порта”. Като част от проекта е публикувана в брошура, „Западна порта на Сердика”, с обем от 36 страници и в тираж 200 бр. на български език и 150 бр. на английски език. Брошурата отразява резултатите от археологическите проучвания в наши дни, като продължение на археологическите проучвания в миналото, съпроводена със снимков материал на моменти от проучването и на част от най-интересните находки. Проучвания на „Западната порта на Сердика”, като одобрената за финансиране по проект „Археологическото наследство на Сердика - за нас и за децата ни” има за цел да представи археологическото наследство на антична Сердика. Цел на проекта бе извършването на археологическо проучване на “Западната порта на Сердика”. Така се създават условията за последваща консервация, реставрация и експониране, респективно социализация на вече разкритите старини и археологическа експозиция. В дългоспочен план осъществените цели на проекта ще допринесат за обогатяването на културното-историческото наследство на София и предоставяне на възможността на столичани и гостите на столицата ни да се запознаят с историята на древна София. Самото теренното археологическо проучване се проведе през септември и октомври 2012 под ръководството на интердисциплинарен екип от археолози-проучватели, специалисти по античност и средновековие с ръководители гл. ас. д-р Андрей Аладжов, ръководител – НАИМ-БАН и гл. ас. д-р Илияна Борисова-Кацарова, ръководител – СУ „Св. Климент Охридски“, с участието и консултацията на архитектти и специалисти по консервация, геолози и геофизици, специалисти по нумизматика, палеоботаника и остеология. Към изпълнението на проекта са съпричастни и : • Столичен инспекторат – за помощта в организацията и осъществяването на техническите дейности; • Гражданско сдружение „Потомци” и стотиците доброволци през 2011 г. – за ентусиазма и активността за възраждане на интереса към археологическите паметници в София и превръщането им в кауза на гражданското общество; • Студентско читалище „Григорий Цамблак 1999” – за общата ни работа в прохождането на проекта през 2011 г.; • Сдружение „Обединени идеи за България“ - за самоотвержената помощ в началото на разкопките през 2012 г. Западната порта на Сердика се намира в централната част на съвременна София. Основната дейност по проекта, формулирана на основата на резултатите от проучванията през 80 – те години и в рамките на археологически сезон 2012, бе да се разкрие напълно трасето на крепостната стена в тази част на античния град, да се изясни хронологията й и тази на портата, да се направи ново археологическо и геодезическо заснемане на разкритите структури, както и да се достигне поне в някои участъци до най-ранните нива на обитаване на града. Основният акцент при изучаването на римския град е портата със северната привратна кула, крепостната стена северно от нея и триъгълната кула, от която крепостта се отклонява на североизток, за да достигне до северната градска порта, разположена при кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза” и ул.„Екзарх Йосиф”. Получените резултатите от археологическото проучването и научното обработване на резултатите проследяват развитието на древна София от I до VI век. Резултатите от археологическите проучвания, но най-вече един от тях, а именно подовата мозайка от монументална сграда и нейното продължение в източна посока дава основания археологическите проучвания да продължат.