Новини

Плащат нови близо 7 млн. лв. по ПРСР

Общинските мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) продължават да действат безотказно, като пореден пример са одобрените субсидии за проекти по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Това са двете най-силни мерки на ПРСР, чиито дейности почти на 100% са в сферата на строителството. В конкретния случай точният размер на субсидиите възлиза на 6 879 926 лв. По мярка 321 одобрените средства са общо 5 654 340 лв. С тях Народно читалище „Пробуда-1928” в с. Малчика ще ремонтира сградата си и ще създаде електронна библиотека, а община Тополовград ще изгради канализационна мрежа в с. Синапово. Проектите по мярка 322 също са два - на църквите „Свети Атанасий” в с. Сусам, обл. Хасково, и „Св. Рождество Богородично” в с. Белоградец, област Варна. С обща субсидия в размер на 1 225 586 лв. те ще ремонтират сградите си и прилежащото към тях про­странство.