Новини

Отвориха офертите за технически проекти на два пътни обекта

В Агенция „Пътна инфраструктура” отвориха офертите за определяне на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт  на пътя Разград - Каменово – Кубрат и на шосето на силистренските села Окорш - Паисиево - Звенимир - Вълкан - Листец - Подлес – Главиница, включващо и
Зафирово - разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - Пристанище Малък Преславец.

12 фирми са кандидати по първата обществена поръчка. Това са „Пътконсулт 2004” ООД, Шумен, „Трафикконсулт-БГ” ЕООД, Варна, обединение на фирми ЕТ „Людмил Коларов – Канел”, „Транссистем” ООД, „Трансконсулт инженеринг” ООД, София, „Инжконсултпроект” ООД, Варна, „Пътпроект” ЕООД, София, „Пътпроект 2000” ООД, София, „Трансконсулт-22” ООД, София, обединение „Рутекс – Инжпроект”, София, „Виа план” ЕООД, София, Илия Бурда ЕООД, София, Ню ИТ и „Инженеринг” ООД, София и „Серинг ООД – Сервици ди индженерия – клон” КЧТ, София.

Ценовите предложения на този етап остават затворени.

Офертите по втората обществена поръчка за двата силистренски участъка бяха 11. Документи са подали „Трафикконсулт БГ”, ЕТ „Канел - Людмил Коларов”, "Инжконсултпроект" ООД, „Пътпроект 2000” ООД, „Трансконсулт-22” ООД, обединение "Рутекс-Инжпроект", „Виа план” ЕООД, Илия Бурда, Ню ИТ и „Инженеринг” ООД, „Пътпроект” ЕООД и „Серинг ООД - Сервици ди индженерия”.