Новини

Връчиха антинаградите "Big Brother"

  Програма Достъп до Информация и Интернет Общество – България връчиха антинаградите "Big Brother" (Големият брат).  Те се присъждат на държавни структури, частни компании или отделни личности, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. Антинаградата “Big Brother” е учредена от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Името на антинаградите е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел “1984". В романа Големият брат е символът на държавата, която те наблюдава и се грижи за теб, с цената на абсолютно ограничение на личната свобода във всичките й форми. Символът на антинаградата е военен ботуш, стъпкващ човешка глава. Наградата се връчва на 28 януари – Международният ден на защитата на личните данни, денят в който през 1981 г. е приета Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни („Конвенция 108“). В категорията „Държавна институция, нарушавала най-грубо правото на неприкосновеност на личния живот през 2012 година“, антинаградата получи Министерският съвет на РБ. Тя се присъжда за бездействието на кабинета по внасяне на промени в регламентацията по използване на специални разузнавателни средства (СРС) и достъп до трафични данни, които да гарантират в по-висока степен защита на личната сфера на гражданите. През 2011 г. и 2012 г. парламентарната подкомисия за контрол над СРС и Закона за електронните съобщения публикува тревожни доклади за прекомерен брой използвани СРС и предоставени на МВР и службите за сигурност лични данни. В докладите са отправени препоръки за промяна на съществуващите Закон за специалните разузнавателни средства и Закон за електронните съобщения. Въпреки препоръките в двата поредни доклада, МС до този момент не е внесъл за разглеждане в НС проекти за изменения и допълнения на двата закона. В категорията „Частна компания/структура, нарушавала най-грубо правото на неприкосновеност на личния живот, през 2012 година“ анти наградата получи „Топлофикация София” ЕАД. Тя се присъди за непропорционално и неправомерно обработване на лични данни на  абонатите на дружеството. Проверка на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е установила, че  дружеството не поддържа актуален регистър на своите абонати, съобразен с изискванията на Закона за защита на личните данни. Дружеството изисква предоставянето на непропорционално голям обем копия на документи от абонатите си,  за което е санкционирано от КЗЛД с решение №5029/ 03.04.2012 г. По-късно от „Топлофикация София“ ЕАД направи уточнението, че не са частна компания и, че няма как да бъдат включени в тази категория. Номинирани бяха още  Столичната дирекция на вътрешните работи, общините, създали регламенти за издаване на безплатни детски карти за градски транспорт, Столичният общински съвет, Комисията за защита на потребителите, министърът на финансите Симеон Дянков, Прокуратурата на РБ, Софийски градски съд, онлайн магазин за шпионско оборудване „SRS.bg”; дружеството „У-АйДи” ООД, политическите партии СДС и ДСБ, компанията „Ню геймс” ООД, както и колекторските фирми, събиращи вземанията на различни компании от некоректни длъжници. Председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова изпрати поздравителен адрес по повод връчването на антинаградите за нарушаване правото на неприкосновеност на личния живот.