Новини

Над 480 хил. лв. за ремонт на общинската пътна мрежа във Великотърновско

Над 480 хил. лв. за ремонт на общинската пътна мрежа във Великотърновско предвижда Инвестиционната програма за 2013 година, съобщи директора на дирекция „Строителство и устройство на територията” инж. Динко Кечев. За реконструкция и реставрация на православни храмове в общината са планирани повече от 56 хил. лв. С 241 хил. лв. ще бъдат изградени подпорна стена и подходи към Хуманитарната гимназия. 400 хил. лв. ще се вложат за обновяване на детските площадки в междублоковите пространства, в детските градини и ясли. Осигурени са още средства за приюта на бездомни животни, както и за реконструкцията на футболния терен на стадион „Ивайло”. Инвестиционната програма е в размер на 17 455 893 лв., като 10 443 000 лв. са от други източници, а над 5 млн. лв. са заложени от собствени приходи. 991 000 лв. е целевата субсидия от републиканския бюджет. От фонд „Приватизация” очакваните постъпления са 500 000 лв. Рамката на бюджета на общината  бе представена от кмета Даниел Панов по време на общественото обсъждане на бюджета. „2013 г. е най-силната, тъй като приключва европейският референтен период и всички проекти, които са поети като ангажименти, трябва да завършат до края на тази година. Необходимо е да отчетем и факта, че осигурените приходни източници са в условията на запазени местни данъци и такси, за да не отежняваме финансовото състояние на нашите съграждани”, отбеляза Панов. Той съобщи, че вече е финализиран и така нареченият проект „Воден цикъл 2”. Той предвижда модернизиране на пречиствателната станция за отпадъчни води и изграждане на четири големи колектора, които трябва да поемат всички повърхностни и отпадни води в южната част и западната индустриална зона на града. По план проектът трябва да бъде изпълнен до края на 2014 г., а общата му стойност е 42 млн. лв. След приключването му общината ще предложи да бъде вторият след държавата акционер във ВиК „Йовковци”. В момента Велико Търново работи по 12 проекта с договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 17 млн. лв. Два от проектите в програмния период 2007 - 2013 г. са приключени, а в процес на разработка са три нови проекта, съобщи директорът на дирекция „Общинско развитие” Мариела Цонева. Новите проекти са озаглавени „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, „Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление” и „В подкрепа за следващия програмен период”. 9,5 млн. лв. приходи в хазната се прогнозират от събираемостта на имуществените данъци. Фонд „Инвестиции на местните общности” за 2013 г. ще разполага със 180 хил. лв. За физкултурна дейност и подпомагане на спортните клубове и дружества са утвърдени 357 хил. лв. МДТ „Константин Кисимов” ще получи като трансфер от бюджета 86 400 лв., каза заместник кмет г-жа Снежана Данева.