Новини

НКЖИ обяви търг за ремонт на жп гара Бургас

Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности на пътническия гаров комплекс в Бургас. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на ДП НКЖИ, а срокът за подаване на оферти е до 13.05.2013 г. Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 . Гарата в Бургас е паметник на културата и по нея не може да се правят големи промени.

Индикативната стойност е близо 10 млн. лв., а срокът за реализация е 20 месеца. Едно от условията на възложителя е след обновяването сградата да бъде енергийно ефективна - около 30% от енергията, която консумира зданието, трябва да се осигурява от възобновяеми източници.

zp8497586rq