Новини

Одобрени са три разрешения за проучване на подземни богатства

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали. Те са за „МВ-2008” ЕООД, ЕТ „Силвия Кацарова – Венци” и „Кесъл Стоун” ООД, които ще оперират за срок от две години в площите „Лалето”, община Ивайловград, „Кърпово” и „Венера” в община Сатовча. Предвидените инвестиции са за общо 111 500 лв., а средствата, които ще бъдат вложени в мероприятия по опазване на околната среда – 11 300 лв. Правителството също така разреши „Трансстрой Холдинг” АД да прехвърли на „Хидроминерал” ООД изцяло правата и задълженията си по концесия от 2010 г. за добив на строителни материали от находище „Каята”. Кариерата за строителни материали се намира в землищата на селата Вратица и Винарско, община Камено.