Новини

Зам.-кметът на Столична община Ирина Савина инспектира корекциите на река Владайска

Зам.-кметът на Столична община Ирина Савина инспектира корекциите на река Владайска. По ремонтните дейности на обекта се работи повече от две години, защото той е бил прекратен поради отказването на предишната фирма. В момента се извършват довършителни дейности по корекцията на 2 участъка на реката. Единият е от бул. „Овча Купел“ до „Никола Петков“ с дължина 920 м., а другият от ул. „Дамяница“ до площад „средно село“ с дължина 780 м . Изпълнители по довършване на СМР е дружество по ЗЗД „Геовал“, което се явява сдружение между „Геотехмин“  00Д и „Валмекс“ ООД. Срокът за приключване на дейностите е 11.05 тази година. Общата сума отделена за довършителните работи е 705 104 лв. От тях 149 572 лв. са за работа по първи участък, а 555 532 лв. за втората част. Основните строително-монтажни работи, които се изпълняват са довършване на конструктивни, водоснабдителни работи и озеленява, заустване на дере Малин Радин дол, довършване изграждането на обезопасителен паралет над стените, изграждане на преходни стени при съществуващ мост на пл. „Сред село“, монтаж на две стоманени пешеходни пасарелки при ул. „Арбанаси“ и ул. „Белоток“ и нова тръжба мрежа и кабелни шахти.