Новини

ЕС ще започне преговорите за многогодишния бюджет на 13 май

ЕК, Европейският парламент и Съветът на ЕС ще започнат на 13 май политическите преговори по многогодишната финансова рамка на блока и за корекциите в бюджета за 2013 г., предаде пресслужбата на Еврокомисията.

Това стана ясно след срещата на председателите - на ЕК - Жозе Мануел Барозу, на Европарламента - Мартин Шулц, и ирландския премиер Енда Кени, чиято страна председателства Съвета на ЕС.

Основният въпрос, който препъваше преговорите, бяха 11,2 млрд. евро, които би трябвало да дойдат от държавите членки, за да бъдат покрити изостаналите плащания за 2012 г. Сумата е голяма, а мотивът за нея се оспорва от редица държави. Европарламентът е настоял тази допълнителна сума да бъде приета, преди да започ­нат преговорите за многогодишния бюджет за периода 2014-2020 г., който според депутатите е недостатъчно завишен.

Ирландското председателство е направило предложение за първи транш от 7,3 млрд. евро, който трябва да бъде одобрен от ЕКОФИН на 14 май. Сумата е с 3,9 млрд. евро по-малко от предложените от Еврокомисията 11,2 млрд. евро. Шулц и Барозу от своя страна са изтъкнали необходимостта да се намери цялата сума от 11,2 млрд. евро.

Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу: Eнергийният пазар да бъде взаимосвързан

Неизползването на потенциала на енергийната ефективност означава, че предприятията и потребителите в ЕС плащат повече, отколкото е необходимо, за доставената им енергия. Това се посочва в писмо на председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу до Европейския съвет по повод предстоящото в края на месеца заседание, посветено на енергетиката.

Въпреки че енергийният микс се различава значително между отделните държави от ЕС, те всички са изправени пред сходни предизвикателства, с които можем да се справим по-добре, ако действаме заедно, пише Барозу. По думите му цените на енергията са различни в отделните части на ЕС, тъй като пазарът е разпокъсан. Според него е особено важно да бъде завършено изграждането на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар в ЕС.

„Трябва спешно да се приключи с прилагането на третия законодателен пакет в областта на енергетиката в националните законодателства, трябва да вземем спешни мерки за улесняване на устойчивите частни и публични инвестиции, включително на равнище ЕС, в енергийната ни инфраструктура, която е гръбнакът на вътрешния енергиен пазар. Трябва да продължим да подсилваме вътрешното и външното разнообразяване на доставките“, продължава Барозу. По въпроса за данъчните измами и укриването на данъци, който също ще залегне в дневния ред на предстоящото заседание на държавните и правителствените ръководители от ЕС, Барозу посочва, че тази тема основателно и бързо добива все по-голямо значение в обществените дебати.

„Държавите от ЕС не извличат максимална полза от данъчните приходи, които биха могли да съберат, и въпросът за справедливостта се повдига неизбежно“, заявява Барозу. По неговите думи е необходимо страните членки да вземат решения по внесените вече предложения, като например по директивата за данъчното облагане на доходите от спестявания. В България вече влезе в сила облагането на лихвите от спестявания, което бе въведено от бившия министър на финансите Симеон Дянков.