Новини

Отварят офертите за инженеринг –проектиране и строителство за рехабилитация на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа в понеделник

На 13.05.2013 г. от 10:00 часа в залата на Париж 3 ще бъдат отворени офертите за Инженеринг (проектиране и строителство) за рехабилитация на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа: 1. Рехабилитация на бул. Никола Мушанов от бул. Възкресение до ул. Житница и на бул. Овча купел от ул. Житница до бул. "Цар Борис III". 2. Рехабилитация на ул. Професор доктор Иван Странски от ул. Академик Борис Стефанов до бул. Симеоновско шосе и на ул. Академик Стефан Младенов от бул. Г.М.Димитров до ул. Професор доктор Иван Странски, по съществуващо положение. 3. Рехабилитация на ул. Г.С.Раковски от бул. Княз Александър Дондуков до ул. Козлодуй (без кръстовището с бул. Сливница). 4. Рехабилитация на бул. Арсеналски. 1. Рехабилитация на бул. Никола Мушанов от бул. Възкресение до ул. Житница и на бул. Овча купел от ул. Житница до бул. "Цар Борис III". 1.1. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект. Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие със заданията за проектиране. Целият обект да бъде разделен на следните подобекти, позволяващи поетапно изпълнение: - по бул. Никола Мушанов от бул. Възкресение до ул. Житница; - по бул. Овча купел от ул. Житница до бул. "Цар Борис III". Този подобект следва да бъде разделен на три части, съгласно заданието за проектиране. 1. 2. Строителство. СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения проект, предмет на настоящата поръчка. 2. Рехабилитация на ул. Професор доктор Иван Странски от ул. Академик Борис Стефанов до бул. Симеоновско шосе и на ул. Академик Стефан Младенов от бул. Г.М.Димитров до ул. Професор доктор Иван Странски, по съществуващо положение. 2.1. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект. Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие със заданията за проектиране. Целият обект да бъде разделен на следните подобекти, позволяващи поетапно изпълнение: - ул. „Професор доктор Иван Странски“ от ул. „Академик Борис Стефанов“ до бул. „Симеоновско шосе“; - ул. „Академик Стефан Младенов“ от бул. „Г.М.Димитров“ до ул. „Професор доктор Иван Странски“. Строителство. СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения проект, предмет на настоящата поръчка. 3. Рехабилитация на ул. Г.С.Раковски от бул. Княз Александър Дондуков до ул. Козлодуй (без кръстовището с бул. Сливница). 3.1. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект. Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие със заданиeтo за проектиране. Строителство. СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения проект, предмет на настоящата поръчка. 4. Рехабилитация на бул. Арсеналски. 4.1. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект. Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие със заданиeтo за проектиране. Строителство. СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения проект, предмет на настоящата поръчка. Финансирането на обектите ще бъде осигурено от заема на Столична община от Европейската банка.